Woodland Park Lisesi’nde, 2007 yılında Colorado’ da,  kimya öğretmenleri olan Jonathan Bergmann ve Aaron Sams derslere çeşitli sebeplerle devam edemeyen, devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler için bir çalışma yürütmüşlerdir. Derse gelemeyen öğrenciler için ders kaydı yapıp çevrimiçi ortamda  bu kayıtları paylaşmaya başlamışlar.

Bergmann ve Sams, bu süreçte derslere katılım gösteren öğrencilerin de konuları tekrar etmek için bu videolardan yararlandıklarını gözlemlemişledir. Bunun sonucunda Bergmann ve Sams, sınıf içi zamanı ve etkinlikleri gözden geçirerek köklü bir değişiklik yapmaya karar vermişledir. Derslerde konu anlatımına ayrılan bölümü video çekerek kayıt altına almışlar, işin kolay kısmı dediğimiz bu bölümde zaman kaybını ortadan kaldırmışlardır. Öğrenciler konuları derse gelmeden önce izleyerek öğrenmişler, derste ise sınıf içinde uygulamaya yönelik kısımları, problem çözme, eleştirel düşünme gibi, üst bilişsel stratejilere yönelik kısımlarını yürütmüşledir. Böylece sınıf içi etkileşim de artmıştır.

Ters yüz öğrenmeye yönelik bir diğer çalışmada, Massachusetts Institute of Technology(MIT) de açık ders malzemeleri üzerine yürütülmüştür.

Ters Yüz Öğrenme nedir?

Ters yüz öğrenme modelinde; derslerin konunun anlatımına yönelik, bilişsel stratejileri ilgilendiren  bölümü videolar üzerinden gerçekleştirilir. İşin kolay olan kısmı olan bu aşama sınıf ortamındaki zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır. Öğrenciye ise kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alma fırsatı verir. Flipped Learning (ters yüz öğrenme), öğrencinin kendi öğrenme hızına göre süreci yönetmesini de sağlar. Bazı konular öğrenciye kolay bazıları ise zor gelecektir. Ters yüz öğrenmede, öğrenciler zorlandıkları konuyu istedikleri kadar tekrar etme imkanına sahiptirler.

Konuyu kavrayarak derse gelen öğrenci, derste problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme basamaklarını ise, öğretmen rehberliğinde ve sınıf arkadaşlarıyla da etkileşimli olarak deneyimleyecektir.

Kanıksanmış modelde ise bunun tam tersi yapılmaktadır. Konunun kolay olan kısmını derste anlatan öğretmen, verdiği ödevlerde öğrencilerden problemleri çözmelerini beklemektedir. Öğrencinin ise bu aşamada öğretmenine danışmaya ve onun rehberliğine ihtiyacı vardır.

Ters yüz edilmiş öğrenmede, iyi planlama ve takip süreci de önemlidir.

Ters Yüz Öğrenme Modelinin Avantajları

Öğrenci kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır.

Öğrenme öğrencinin kendi öğrenme hızına göre gerçekleşir.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler videoları istedikleri kadar tekrar edebilirler, bunun yanı sıra ödevlerin öğretmenle birlikte yapılması bu durumun belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Ters yüz öğrenmede program güncellenebilir niteliktedir.

Öğretmenlerin raporlamaları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin daha iyi bir biçimde belirlenmesini sağlamaktadır.

  1. yüzyıl becerilerinden, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi sağlanacaktır.

Ters yüz öğrenme, okul dışında geçirilen zamanların kalitesini arttıracak, buna paralel olarak öğrenciyi akademik araştırmalara da yönlendirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir