Vinnetka Planı; Chicago Üniversitesinde bir tıp öğrencisi olan ve burada iki yıl eğitim gördükten sonra bu alanda kariyer yapmak istemediğini fark ederek Standford Üniversitesine transfer olan Charleton Wasburne tarafından uygulanmıştır. Washburne öğretmenlik yapmaya başladığında ilk olarak Kaliforniya’ da bir kırsal bölge okulunda 4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar 35 öğrenciden oluşan bir grupla çalıştı.

Bu okulda öğrencileri sanat etkinlikleri, fiziksel aktiviteler, hikayeler, drama, bahçe işleri ve doğa çalışmaları gibi aktivitelerle destekledi. Ertesi yıl özel ihtiyaçları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan 17 kişilik bir öğrenci grubuyla çalıştı. Yeni düzenlediği program çerçevesinde çocukların ilgi, yeteneği ve anlayışına uygun eğitimler verdi. Yıl sonunda ise okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin normal eğitime dönebilecek düzeye geldiğini gözlemledi. Bunun üzerine San Francisco Eyalet Okulu başkanı Frederic Burk, Washburne’ i öğrenci merkezli müfredat tasarlaması ve bireysel eğitim uygulaması için birlikte çalışmaya davet etti. Bu süreçte Washburne fakültede eğitimcilerle beş yıl çalışarak kişiselleştirilmiş müfredat programı geliştirdi. Diğer yandan da University of Berkeley’ de doktora çalışmalarını sürdürdü.

Kişiselleştirilmiş müfredat

Winnetka planı (Mastery of learning)  katı sınıf sistemine karşıdır. Öğretimin öğrenciye göre esnekleştirilmesini savunur. Her çocuğa dil, matematik, okuma gibi ortak temel alanlarda bireysel müfredat materyalleri sağlamaktadır. Çocuklara  bu konularda kendi şartlarına göre ustalaşma fırsatı verilmesi gerektiğini baz alır. Bireylerin aynı öğrenme materyallerini kullanarak aynı sürede, aynı miktar pratikle değil de kendi öğrenme hızları doğrultusunda, öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu alarak ilerlemelerine imkan verir. Bunun yanı sıra çocukları özel ilgi alanları geliştirmeye teşvik etmektedir.

Çünkü Winnetka Planına( Mastery of Learning)  göre yaratıcılığı teşvik etmek, bireylerin aidiyet duygusu, grup kimliği kazanmasını, sosyal sorumluluk almalarını sağlamakta ve üstbilişsel stratejilerden olan problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Programda yaratıcı grup çalışmaları, kulüpler ve seçmeli dersler vardır. Öğrenci grupları; liderlik, servis, ekonomi ve karar almada aktif çalışmalar yapmaktadır. Örnek olarak hayvanlarla ilgili grup tavşan, hamster ve tavuk yetiştirir, arı yetiştirip bal satışı yapabilir, ya da bulaşıkçılık grubu okulun kafesinde bulaşık yıkayabilir. Sloganı ‘hizmet etmek başarmaktır’ olan Washburne Okullarının çoğunda bu girişimler hala devam ettirilmektedir. Çünkü hizmet kulüpleri geniş bir miras sağlar.

Akademik çalışmalar

Washburn yapmış olduğu çalışmalarda, akademik başarı ile zeka ve ergenlerin duygusal gelişimi arasındaki ilişkiyi ölçtü, bunun yanı sıra çocukların belirli bir kavramı öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerini belirleyerek , kavramı öğretmek için harcanan zaman ile yetkinlik arasındaki ilişkiyi araştırdı. Misyonu, her çocuğun güven kazanmasına, tüm potansiyelini gerçekleştirmesine ve başarıya ulaşmasına yardım etmek olan  Eğitim Danışmanlığı Departmanını kurdu. Departman psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, konuşma klinisyenleri ve hemşirelerden oluşuyordu.

Washburne, 1961’de Michigan Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne seçkin bir profesör olarak katıldı.

Günümüzde Skokie Okulu’ndaki Carleton W. Washburne Memorial Kütüphanesi, Washburne’un yayınlarını, müfredat materyallerini, ders kitaplarını ve diğer profesyonel makaleleri içermektedir. Bu değerli koleksiyon Washburne’ nin Winnetka devlet okullarına ve eğitim dünyasına yaptığı birçok katkıyı belgelemektedir.

Block, ]. H. “Learning Rates and Mastery Learning.” Outcomes 2, 3 (1983): 18-23. Block, J. El., and L. W. Anderson. Mastery Leaming in Classroom Instruction. New York: Macmillan, 1975.

Arlin, M. N. “Time Variability in Mastery Learning… Ame11ccm Education.al Research journal 21 (l 984a ): 103-120.

Fitzpatrick, K. A. “Group-Based Mastery Learning: A Robin Hood Approad1 to lnstruction?” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, 1985.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir