Eğitim alanında ve teknolojik alanda gelişmeler doğrultusunda öğretmenler derslerde öğrencilerin anlama ve kavrama düzeylerini artırmak adına çeşitli yöntemler, teknikler ve bunlara bağlı olarak çeşitli materyalleri derslere entegre etmektedirler. Biz bu blog yazımızda ‘’Zihin Haritalama ’’ ele alacağız.

    Günümüzde öğrencilerin görsel içeriklere dayalı ders anlatımlarında daha kalıcı bir şekilde öğrendikleri bilinmektedir. Zihin Haritalama ; öğrencinin not alma dışında kavramlar arasında  birtakım bağlantılar kurarak belirli düzen içinde yerleşmiş yaratıcı düşünme notlarına denir. Diğer bir deyişle; bir öğrenme metodolojisi olan zihin haritaları;  fikirleri ve kavramları öğrenme ortamına dahil etmenin grafiksel bir yoludur aynı zamanda öğrenciler tarafından  bilgilerin toplanması ve yapılandırılışlara analiz edilmesi, kavranması, sentezlenmesi ve hatırlanmasının sağlanması amacıyla yapılan bir beyin fırtınasıdır.

     Tarihçe;  1960 yıllarının sonuna doğru Roger Sperry;  beyin ile ilgili yaptığı çalışmalarda beynimizi sağ yarımküresinin renk, boyut, hayal gücü ritim, bütünlük gibi zihinsel alanlarda baskın olduğun sol yarımküresinin kelimeler, mantık, sayılar, diziler, doğrusallık, Analiz, sıralama gibi becerilerde baskın olduğunu saptamıştır. Dünya Zeka Vakfı Başkanı Tony Buzan ise  beyin dostu bilimsel araştırmalar sonucunda hatırlamada ilişkilendirme ve vurgunun iki  temel öğe olduğunu ifade etti. Oluşturduğu ders notlarına baktığında bu teori ve pratikte bu özellikler noktasında çelişki olduğunu saptadı ve böylece bilimsel çalışmalarıyla Zihin Haritalama Tekniğini dünya literatürüne kazandırdı. Bu teknik ilk zamanlarda not alma aracı iken daha sonra etkin düşünme ve söyleme aracı haline geldi.

   Zihin Haritalama Hangi Amaçlarla Kullanılır?

  • Kişisel (günlük/haftalık/aylık) planlamalarda,
  • Ders çalışırken not almada,
  • Problemler için alternatif çözüm arayışlarında,
  • Kitap-makale özetleri çıkarmada,
  • Yeni fikirler üretmede.

  Zihin Haritalamanın Pedagojik Etkileri

  • Görsel hafızalarını harekete geçirme
  • Anlama, küresel analiz, bilgi yönetimi, sentezleme, kritik bakış ve kritik düşünme becerilerini geliştirme
  • Kişisel değerlendirme
  • Hem öğretmen hem de öğrenci açısından yaratıcılığı harekete geçirme
  • Anahtar kelimeler ile pratik bir şekilde tekrar edebilmek

 

KAYNAKÇA

https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_7044.htm

http://etwinningonline.eba.gov.tr/lesson/hos-geldiniz/

https://www.mindmanager.com/static/mm/docs/TRK-what-is-mindmapping.pdf

https://okul.com.tr/aileler-icin/makaleleri/zihin-haritasi-teknigi-nedir-nasil-uygulanir-505

https://akademi.havelsan.com.tr/egitimler/kisisel-gelisim/zihin-haritalari-ile-ogrenmeyi-ogrenme/4

https://www.egitimpedia.com/zihin-haritasi-nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir