Öğretim yöntem ve teknikleri; anaokulundan üniversiteye öğretmenlerin uyguladığı yöntemlerdir. Öğretim yöntem ve teknikleri KPSS’ ye hazırlanan öğretmen adaylarının sorumlu olduğu konular arasında yer almaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri farklı başlıklar altında toplanmaktadır.

Temel öğretim(Glasser)  yöntemi

Öğrencilerin ders sonunda yeterlilik kazanması amaçlanmıştır. Öğrencinin yetenekleri, eğitim ihtiyaçları ve gelişim özellikleri dikkate alınıyor. Sınıf ortamında yani toplulukla yapılan eğitimde samimi, öğretici ve destekleyici bir ortam yaratılıyor. Öğrencilerin eksiklikleri belirlenerek düzenleme ve gelişme adına çalışmalar yapılıyor.

Sunuş yoluyla ( Ausubel) yöntemi

Bilginin dereceli ve düzenli olarak aktarılması amaçlanmıştır. Tümdengelim yöntemini esas alır. Daha önceden öğrenilen bilgilerin üzerine yeni bilgilerin sunulması esasına dayanır. Toplu sınıflarda kullanılan yöntemdir. Önce belirli kavramlar öğrencilere sunulur ve örnekler verilerek pekiştirme yapılır.

Buluş yoluyla (bruner) öğretim yöntemi

Öğretmenin ipuçları vererek ve soru- cevap şeklinde öğretimi sağlamasıdır. Konu ile ilgili bilgilerin ilkelerinin öğrenilmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra deney yapıldığı için öğrenme daha etkili olmaktadır.

Bloom ( tam) öğretim yöntemi;

Bir konuda eksikler tamamen giderilmeden diğer konuya geçilmemektedir. Bu yöntem herkesin uygun koşul ve şartlar oluştuğunda öğreneceğini savunmaktadır.

Okulda öğretim( croll)

Tam öğrenime benzerlik gösterir. Her öğrenci yeterli zaman ve uygun ortam sağlandığına öğrenir düşüncesini savunmaktadır. Harcanan sürenin gerekli süreye oranının öğrenme süresini verdiğini ifade eder.

Araştırma yoluyla öğretim yöntemi

Tümevarım ve tümden gelim yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Öğrencilere çeşitli problemler sunularak çözme aşamasında eğitimcilerin rehberlik etmesi beklenir.

Yapılandırıcı öğretim yöntemi

Bireylerin yani öğrencilerin kendi öğrenme yöntemlerini bulması, deneyimleyerek öğrenmesi ve anlaması sağlanmaktadır. Bu yöntemde öğrenmeyi öğretmek temel alınmaktadır.

Gange öğretim yöntemi

bu yöntemde öğrencilerin hedefe odaklanmaları için motivasyon sağlanmalıdır. Bu yöntemde motor, sözel ve zihinsel becerilerin arttırılması hedeflenmektedir. Bu yöntemde öğrenciler öğrendiklerini uygulama ve problem çözme konularında kendilerini geliştirirler. Rehberlik eden öğretmenler, öğrencileriyle yakın plandan ilgilenirler.

Basamaklı öğretim yöntemi

A, B, C basamakları oluşturulmuştur. C basamağı: temel bilgi ve becerilerin öğretilmesidir. B basamağı: problem çözümü ve deney yapımıdır. A basamağı: analiz ve sentezin yapıldığı basamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir