Girişimcilikle ilgili deneyim kazanmaya başladıkça sıkılıkla duyulan bir kavram karşınıza çıkar. Bu  ‘Kanvas iş Modeli’ dir. Yeni bir iş planı şekillendirmek istiyorsanız kanvas iş modelinizi oluşturmadan önce ilk yapmanız gereken merkezinize alacağınız felsefeyi belirlemektir. Süreçte kanvas iş modeli defalarca güncellenebilir.

Evdeki okulumda Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri merkeze alındı. Bu hedeflerden nitelikli eğitim, herkes için eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, istihdam yaratma, yoksulluğun azaltılması maddeleri seçildi. Geleceği şekillendirmek istiyorsanız ve inovatif bir model oluşturmak istiyorsanız temelde yöntem ve metodoloji 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik olmalıdır. 19. yüzyıl yöntemleriyle 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak ise mümkün olmaz.

21. YÜZYIL BECERİLERİ NELERDİR?

 Eğitim kişileri hayata hazırlar. Bunun bir diğer anlamı da kariyerlerini kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecek en iyi planlama ile bireylerin iş hayatında yer alabilmelerini sağlamaktır. 21.yy becerileri ile ilgili Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner iş dünyasından liderler ile yaptığı çalışmada öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı 7 beceriden bahsetmektedir. Bu beceriler;

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

 • Yaratıcılık ve Yenilenme
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı

Yaşam ve Meslek Becerileri

 • Esneklik ve Uyum
 • Girişimcilik ve Öz-Yönelim
 • Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
 • Üretkenlik ve Sorumluluk
 • Liderlik ve Sorumluluk

 

21. YÜZYIL BECERİLERİ MEVCUT SİSTEMLERLE KAZANDIRLABİLİR Mİ?

Mevcut sistemde öğrenciler tek tip olarak ele alınmakta, haftalık ders program ve saatleri belirlenmekte, herkese aynı reçete sunulmaktadır. Haftada şu kadar saat matematik dersi, bu kadar saat fen dersi alırsan gibi bir çözüm önerisi ve buna ilave olarak da bol test çözme tavsiyeleri ile süreç yönetilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki her çocuğun ilgi ve yetenekleri, öğrenme hızı, ,ihtiyaç duyduğu öğrenme stili farklıdır. Kişiliğine uygun kariyer planı belirlenmeli, yine kişiye özel eğitim alması gerekmektedir. Bunun güç olabileceğini düşünebilirsiniz.  Eski yıllarda kişiye özel eğitim tasarımının sürdürülebilir olması belki zordu. Fakat günümüzde teknoloji entegrasyonu ve iyi bir veri analizi, nitelikli rehberlik desteğiyle bu mümkün.

İşte evdeki okulumda biz size gerekli teknolojik alt yapı desteği ve araçları sağlayarak bunu sağlıyoruz. Böylelikle ‘Yeni nesil öğrenme merkezi’ diye tasarladığımız platformumuzda, bir veya birden fazla öğretmenin bir araya gelerek oluşturacağı merkezlerimizde öğrencilerinize bir program dahilinde uzun süreli eğitimler verirken öğrencilerinizin öğrencilerininiz öğrenmede güçlük çektikleri konuları belirleme, güçlü yönlerini destekleme imkanınız oluyor.

Bunun yanı sıra ele aldığımız bir başka konu da istihdam sağlamaya yönelik çözüm önerimiz. Yeni mezun öğretmen adaylarının birçoğu KPSS ile atama bekliyor. Fakat atanacak öğretmen sayısı ile atanmayı bekleyen öğretmen sayısından çok az. Böyle olunca istihdam sorunu ortaya çıkıyor. Çalışmak isteyen öğretmenlerimiz sistemimizdeki öğrenme merkezlerinde çalışmak istediklerine dair iş ilanına çıkabilirler. Buna paralel olarak öğrenme merkezleri de ihtiyaçları dahilinde öğretmen aradıklarına dair ilan açabilirler. Etkileşimli olan bu sistem pek çok öğretmen için yeni bir iş imkanı sağlayacaktır.

Nitelikli ve uygun fiyatlı eğitim hizmetinin öğrencilere ulaştırılması ise herkes için erişilebilir kaliteli eğitim hedeflerimiz dahilindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir