Ülkemizin, hatta dünyanın deneyimlemediği,  etkisini hızlı bir şekilde artıran ve pandemi haline gelen bir COVID-19, sancılı bir şekilde  hayatımıza girdi. Bu süreç küreselleşmeye de bağlı olarak  eğitim, sağlık,teknoloji hizmet gibi pek çok  alanda değişimleri hızlandırmıştır. Biz de yazımızda sizlere eğitim alanındaki farklılaşmalara ve yansımalara yer vereceğiz.

Dünya, çağın gereği olarak değişim ve dönüşüm içindedir, dolayısıyla eğitim kurumlarından amaçları doğrultusunda ilerlemeleri ve sistemlerini yapılandırmaları beklenmektedir, hepimizin bildiği gibi okul hem toplumu etkiler, hem de toplumdan etkilenir.  Eğitimin devamlılığı ve ruhunun tazeliği açısından farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve ortaya çıkan yeni fikirleri uygulamaya sokmak toplumsal yapıda her daim olumlu sonuçlar doğurmuştur. Çünkü yenilik bir çeşit tazelenme demektir.

Yeni düşünceler ve uygulamalarla birlikte ileriye bakmak ve geleceği tasarlamak kolaylaşmakta ve ortaya çıkabilecek sorunlar ya önceden tespit edilebilmekte ya da kolay çözüme kavuşturulmaktadır. Bu yüzden okullar yeni fikirler üretebildiği ve  internasyonel değişimlere ayak uydurabildiği sürece devamlılığını sürdürebilecek, kaliteli eğitim sunabileceklerdir. Bu sürecin çıktısı olarak da  okullar; öğretmen rehberliğinde teorik ve  ezberden uzak, paylaşımın ve etkileşimin ön planda olduğu teknolojinin aktif olarak kullanıldığı, öğrenene sentez ve analiz yapma problem çözme, bilimsel okuryazarlık becerisinin kazandırıldığı, veri madenciliğinin yapıldığı kurumlar olarak  modern bir kimlikle dünya sahnesinde yerlerini alacaklardır.

Bu gelişmeler ülkemizde Hibrit Eğitim Modeli gibi pek çok eğitim tasarımını kaçınılmaz kılacaktır.

Hibrit Eğitim Modeli

Hibrit eğitim modeli; harmanlaştırılmış eğitimdir, online eğitim ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir, böylece web tabanlı öğretim olanağıyla öğretmen  ve öğrencinin dilediği yerden dilediği zamanda etkileşimine imkan tanıyan bir ekosistemdir. Dünyada örneklerine gelince;  Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde uzun zamandır uygulanmaktadır. Ayrıca ülkemizde de ilk kez yabancı dil eğitimi için özel bir sektör tarafından 1953 yılında uzaktan eğitime mektupla başlandı, Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesinin uzaktan eğitime başlamasına kadar sürdü.

Hibrit Eğitim Modelinin Önemi

Eğitimde teknolojik materyallerin kullanılmasına imkan vermekte, küresel mesafeleri kısaltmakta,zaman mekan esnekliği kazandırarak öğrenciyi odağına alıp öğrencinin bilişsel yükünü hafifletmekte  ve fırsat eşitsizliğini en aza indirerek eğitimi dengelemekte,   öğrencilerin saatlerce dört duvarı çevrili alanlarda kalmalarını önleyip okulları bakıcı rolünden çıkarmakta, aynı zamanda okula geliş gidiş süreleri ,ücretleri açısından da tasarruf sağlama gibi  faydalar sağlayarak eğitime dinanizm kazandırmaktadır. Yapılan araştırmalarda hibrit Eğitim Modelinin öğrenmeyi ciddi anlamda desteklediği tespit edilmiştir. O yüzden pandemi sürecinde kurtarıcı ,destekleyici ,sadece pandemi döneminde işlevi olan bir yöntem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamakta fayda var. Ama şunu da unutmamak gerekir ki böyle dinamik bir eğitim modelinin amacına ulaşması için sağlam bir altyapı, öğrenciler arasında dijital eşitlik , öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojik aletleri kullanma konusunda yeterli donanım ve motivasyon gibi şartların oluşturulması gerekir.

Bu noktada Milli eğitim Bakanlığının gerekli planlamaları yapıp, gerekli önlemleri alacağına inanıyorum, şunu da belirtmek isteriz ki  Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk gibi zihnen çevik ve lider yöneticimiz var ve ‘’Eğitim rant işi değildir gönül işidir.’’ felsefesiyle hareket eden meslektaşlarımız var, eğitim ve rehberlik alanında tasarladıkları özgün içerikleriyle siz değerli velilerimize ve öğrencilere destek olmaktadırlar. O yüzden eğitimde yeni normale adapte olma konusunda pürüzler yaşanmayacağı kanaatindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir