Rehberlik

KARAR BİLİMİ 2

Bir önceki yazımızda beyinle ilgili yüzyıllardan beri çalışmalar yapıldığını ve  elde edilen verilerin sınırlı kaldığını, böylece bizim sınırlı bilgilerle önyargılı, irrasyonel ve sabırsız, duygusal, iç görülü, motive, kahraman, Tanrısal, inanan, duyarsız, değişen, yaratıcı, direnen, hatta bazen cahil, bazen nankör bir beynimiz olduğunu ve  insan olarak hayatta kararlarımız doğrultusundaki seçimlerimiz, işte
Rehberlik

KARAR BİLİMİ

   İnsan beyninin kaçta kaçını kullanır? Aslında bu soru direk aklımıza Albert Einstain’ı getirir. Einstain vefat ettikten sonra Avrupalı bir doktor Einstain’ın oğlundan izin aldı ve babasının beynini araştıracağını,  insan beyniyle alakalı önemli bilgiler vereceğini söyledi. Beyni 200 parçaya ayırdı, işin enteresan tarafı beyni kavanoza koydu ve insanlar seyretti. Yazık
Eğitim Rehberlik

ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİNE ÖZEL TAVSİYELER

Bir Numaralı Kişilik Tipi İçin Tavsiyeler: Mükemmeliyetçi / Reformcu Tip        Titiz, mükemmeliyetçi, takıntılı, kusurları asla affetmeyen bir kişiyle iletişimin ne kadar zor olduğunun farkında olmalısınız. Detaylara odaklanmak sizin büyük resmi görmenizi engelleyebilir. Hata yapmaktan korkmayın, kimse mükemmel olmadığı gibi siz de mükemmel değilsiniz. ‘’Benden başka herkes hatalı, sorumsuz mantığı
Eğitim Rehberlik

Çocukluk Döneminde Din Eğitimi Nasıl Başlamalı?

Çocuk ve din konusundaki araştırmalar ve uygulamalar beraberinde pek çok eleştiriyi gündeme getirmiştir. Din eğitiminin çocuklara kattığı güzellikler dışında onlarda bıraktığı hasarlar eğitim programının altyapısını, öğretim programlarını ve bu eğitimi veren eğitimcilerin niteliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Yazımızda bu konuda yapılan tartışmalara, eleştirilere yer vermeyeceğiz. Çocuklarda kaliteli bir din eğitimi nasıl
Online Eğitim Rehberlik

Yeni Sistem ve Biz

Gazali, İbn-i Arabi İbn-i Haldun gibi büyük yazarlar, kitaplarına onu okuyan herkesten özür dinleyerek başlarmış, o kitabı yazmaya cüret ettikleri için Yaradan 'dan ve onu okuyanlardan özür dilerlermiş, sanki bişey biliyormuş da yazmaya cüret etmişler gibi.. Nasıl ki onlar özür dilediyse ben de sizlerden özür dileyerek başlıyorum yazıma. (daha&helliip;)
Eğitim Eğitim Teknolojileri

Eğitimde Yeni Normal ve Hibrit Eğitim Modeli

Ülkemizin, hatta dünyanın deneyimlemediği,  etkisini hızlı bir şekilde artıran ve pandemi haline gelen bir COVID-19, sancılı bir şekilde  hayatımıza girdi. Bu süreç küreselleşmeye de bağlı olarak  eğitim, sağlık,teknoloji hizmet gibi pek çok  alanda değişimleri hızlandırmıştır. Biz de yazımızda sizlere eğitim alanındaki farklılaşmalara ve yansımalara yer vereceğiz. (daha&helliip;)