Eğitim Rehberlik

ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİNE ÖZEL TAVSİYELER

Bir Numaralı Kişilik Tipi İçin Tavsiyeler: Mükemmeliyetçi / Reformcu Tip        Titiz, mükemmeliyetçi, takıntılı, kusurları asla affetmeyen bir kişiyle iletişimin ne kadar zor olduğunun farkında olmalısınız. Detaylara odaklanmak sizin büyük resmi görmenizi engelleyebilir. Hata yapmaktan korkmayın, kimse mükemmel olmadığı gibi siz de mükemmel değilsiniz. ‘’Benden başka herkes hatalı, sorumsuz mantığı
Eğitim Rehberlik

BİRİ ENNEAGRAM MI DEDİ?

Günlük hayatta dostlarımla sohbet ederken insanlar ve kişilik özellikleri hakkında zaman zaman sınıflamalar yapar ve sonunda kendini bilen veya bilmeyen insan tanımından yola çıkarak konuyu Nisa Suresi 28. Ayetle sonlandırırım  ‘’ ……..İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.’’ (daha&helliip;)
Eğitim Eğitim Teknolojileri

Bilimin Doğasını Anlama

Bilim Nedir? Bilimin doğasını anlayabilmek için öncelikle bilimin ne olduğu üzerine düşünmek gerekir. Russell bilimi, “Gözlem ve gözleme dayalı uslamlama yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası” olarak tanımlarken, Albert Einstein ise “Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli
Rehberlik

KARAR BİLİMİ 2

Bir önceki yazımızda beyinle ilgili yüzyıllardan beri çalışmalar yapıldığını ve  elde edilen verilerin sınırlı kaldığını, böylece bizim sınırlı bilgilerle önyargılı, irrasyonel ve sabırsız, duygusal, iç görülü, motive, kahraman, Tanrısal, inanan, duyarsız, değişen, yaratıcı, direnen, hatta bazen cahil, bazen nankör bir beynimiz olduğunu ve  insan olarak
Rehberlik

KARAR BİLİMİ

   İnsan beyninin kaçta kaçını kullanır? Aslında bu soru direk aklımıza Albert Einstain’ı getirir. Einstain vefat ettikten sonra Avrupalı bir doktor Einstain’ın oğlundan izin aldı ve babasının beynini araştıracağını,  insan beyniyle alakalı önemli bilgiler vereceğini söyledi. Beyni 200 parçaya ayırdı, işin enteresan tarafı beyni kavanoza
Eğitim Rehberlik

ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİNE ÖZEL TAVSİYELER

Bir Numaralı Kişilik Tipi İçin Tavsiyeler: Mükemmeliyetçi / Reformcu Tip        Titiz, mükemmeliyetçi, takıntılı, kusurları asla affetmeyen bir kişiyle iletişimin ne kadar zor olduğunun farkında olmalısınız. Detaylara odaklanmak sizin büyük resmi görmenizi engelleyebilir. Hata yapmaktan korkmayın, kimse mükemmel olmadığı gibi siz de mükemmel değilsiniz. ‘’Benden
Online Eğitim

Online eğitim mi yüz yüze eğitim mi?

Pandemi ile birlikte her alanda olduğu gibi yeni düzende eğitime yönelik tartışmaların da artmış durumda olduğunu görüyoruz. Gündemin göz bebeği tartışma konusu ise online eğitimin mi yüz yüze eğitimin mi daha faydalı olduğu. Bu konuyu hem alan uzmanları hem de alan hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler tartışıyor. (daha&helliip;)
Flipped Learning Online Eğitim

Ters Yüz Öğrenme; Flipped Learning Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Woodland Park Lisesi’nde, 2007 yılında Colorado’ da,  kimya öğretmenleri olan Jonathan Bergmann ve Aaron Sams derslere çeşitli sebeplerle devam edemeyen, devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler için bir çalışma yürütmüşlerdir. Derse gelemeyen öğrenciler için ders kaydı yapıp çevrimiçi ortamda  bu kayıtları paylaşmaya başlamışlar. (daha&helliip;)
Online Eğitim Rehberlik

Yeni Sistem ve Biz

Gazali, İbn-i Arabi İbn-i Haldun gibi büyük yazarlar, kitaplarına onu okuyan herkesten özür dinleyerek başlarmış, o kitabı yazmaya cüret ettikleri için Yaradan 'dan ve onu okuyanlardan özür dilerlermiş, sanki bişey biliyormuş da yazmaya cüret etmişler gibi.. Nasıl ki onlar özür dilediyse ben de sizlerden özür dileyerek başlıyorum yazıma. (daha&helliip;)
Flipped Learning Online Eğitim

Ters Yüz Öğrenme; Flipped Learning Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Woodland Park Lisesi’nde, 2007 yılında Colorado’ da,  kimya öğretmenleri olan Jonathan Bergmann ve Aaron Sams derslere çeşitli sebeplerle devam edemeyen, devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler için bir çalışma yürütmüşlerdir. Derse gelemeyen öğrenciler için ders kaydı yapıp çevrimiçi ortamda  bu kayıtları paylaşmaya başlamışlar. (daha&helliip;)
Eğitim Flipped Learning

Tam Öğrenme Modeli ve Vinnetka Planı (Mastery of Learning)

Vinnetka Planı; Chicago Üniversitesinde bir tıp öğrencisi olan ve burada iki yıl eğitim gördükten sonra bu alanda kariyer yapmak istemediğini fark ederek Standford Üniversitesine transfer olan Charleton Wasburne tarafından uygulanmıştır. Washburne öğretmenlik yapmaya başladığında ilk olarak Kaliforniya’ da bir kırsal bölge okulunda 4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar 35 öğrenciden oluşan
Eğitim Eğitim Teknolojileri

Bilimin Doğasını Anlama

Bilim Nedir? Bilimin doğasını anlayabilmek için öncelikle bilimin ne olduğu üzerine düşünmek gerekir. Russell bilimi, “Gözlem ve gözleme dayalı uslamlama yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası” olarak tanımlarken, Albert Einstein ise “Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli
Eğitim Eğitim Teknolojileri

Richard Feynman’ in Öğrenme Tekniği

Ünlü teorik fizikçi Richard Feynman’ ın öğrenme tekniğine geçmeden önce onun ilgili kısa bir anektoda yer verelim; (daha&helliip;)
Eğitim Eğitim Teknolojileri

Neden Mastery Based Learning (Özümseme Temelli Öğrenme)?

Son yıllarda sıklıkla tartışılan konulardan biri haline gelen eğitimde yeni arayışlar mevcut strateji, yöntem ve tekniklerin yetersizliğini düşündürmektedir. Yeni çağın gereklerini karşılayamayan, bireysel ve global bazdaki ihtiyaçlara cevap veremez hale gelen eğitim sistemlerinin  dönüşümü için çıkış noktaları aranmaktadır. (daha&helliip;)